Skip to content
Home » Blog » Guide för Gordians analysverktyg – REP 2023

Guide för Gordians analysverktyg – REP 2023

Skapa konto:
Gå till startsidan.
Börja med att skapa ett konto.
Ange namn och mailadress.
Ett verifieringsmail skickas till den angivna mailadressen.
Logga in i analysverktyget.

Start & Subsidy Criteria:
På första fliken Start får du en kort genomgång av de olika delarna och hur de fungerar. Samt support
Flik 2 Subsidy Criteria, går igenom de mål kriterier som Energimyndigheten har satt upp för ansökan.


Flik 3 – Evaluate criteria for your locations:
Här kommer du att till vänster se alla de platser som du har lagt till. Valda platser är grunden för både gratis delen av verktyget och den fördjupande betalversionen.
Kartan till höger kan modiferias genom att använda olika datalager/layers. Det layer som du markerar sist kommer högst upp. Rekommenderar att du testar hur olika data lager kan ge dig information.

Flik 3 – Förstå kartverktyget & data layers:
User placed stations – visar markerade och sparade platser som du har lagt till.
Distance to network layer – visar sträckan mellan plats och TEN-T nät
Existing planned stations – visar alla de publika stationer som idag har fått stöd via Energimyndigheten. Existerande eller under uppförande.
Exit location layer – visar var du har markerat närmaste exit, när du kopplar plats till TEN-T nät.
TEN-T Network (AADT) visar TEN-T nätverket och tre nivåer av ÅDT. Tips är att Zooma in för att se de exakta olika nivåerna. AADT/ÅDT Syns även när man drar pekaren över en vägsträcka.
Covered TEN-T network (Stations within 60/100 km) visar de sträckor/områden som idag redan har täckning av publika laddsstationer.
TEN-T network classification visar om sträcka är en Core eller Comprehensive del av nätverket.
Priority roads är de vägsträckor där Energimyndigheten tydligt visat att det är viktigt att det etableras publika laddstationer.
Priority areas är de områden och städer där Energimyndigheten tydligt visat att det är viktigt att det etableras publika laddstationer.
Truck stop with Services markerar var det finns truckstop samt vilken typ av service som finns.
ACEA: Long truck stops (overnight charger)
ACEA: Short truck stops (MCS charger)
Transformers:

Flik 3 – Exempel på datalager:
Här är används tre olika datalager.
Existing planned stations – de blå prickarna
Covered TEN-T network (Stations within 60/100 km) de mörklila sträckorna. Dvs här är det redan etablerat en publik laddstation inom 60/100 km.
Priority roads de gula sträckorna där
Energimyndigheten vill se publika laddstationer.

Flik 3 Addera en plats
Börja med att zooma in till det område som stationen ligga i.
Klicka på Add Location

Du kan lägga till så många placeringar som du önskar. Tex för att analysera olika alternativa ytor i längs en sträcka eller i en stad.

Flik 3 Namnge en plats
Steg ett i processen är att ge placeringen av stationen ett namn. Tryck på Next för att spara och gå vidare

Flik 3 – Placera stationen
Klicka med markören var stationen ska placeras. Det går att hitta placeringen på två olika sätt.

Klicka på Next för att spara.

Placering går att flytta på i efterhand genom att trycka Edit Location

Flik 3 – Koppla plats med exit
Steg 2 är att koppla ihop placeringen av stationen med närmaste exit från en huvud- eller kompletterande stäcka på TEN-T nätverket.

Markera och klicka på närmaste exit. Du ser hur många km ifrån TEN-T nätverk din placering befinner sig.

Klicka på Next för att spara.

Kopplingen går att flytta på i efterhand genom att trycka Edit Exit.

Flik 3 – Markera delsträcka för ÅDT
Tredje steget är att markera vilken vägsträcka av TEN-T nätverket din station ska ha som huvudväg. Det gör man för att kunna markera det högsta ÅDT vid avfarten. Hamnar markeringen på t ex avfarten har den ofta ett lägre ÅDT än huvudsträckan.

Klicka på Next för att spara.

Valet går att ändra efterhand genom att trycka Edit Link.

Flik 3 – Placering sparad
Nu är placeringen av stationen sparad. Det går att ändra både placering, exit och ÅDT värdet i efterhand.
Placeringen raderas helt genom att tycka på den röda soptunnan.

Flik 3 – Subsidy criteria fulfillment Analysis (Gratis)
Klicka på rapportikonen i kolumnen med Subsidy criteria fulfillment för att ta fram analysen av din plats.

Säkerställ att bara de platser du vill ha en fördjupad analys om finns sparade i den vänstra delen av verktyget.

Flik 4 – Assumptions
I verktyget finns ett antal antaganden som är en rekommendation. Antagandena kan justeras, t ex genomsnittlig nivå på SoC vid start, storlek på batteri, laddningsbeteende.

Underlag för rekommendationen är standardantaganden som används för beräkningar i lastbilssektorn.
Antagandena påverkar analysen i rapporten och går inte att ändra efter betalning.

Titta närmare på alternativen i verktyget och har du frågor får du gärna kontakta oss.

Flik 5 – Prioritera preferenser
Prioritera och markera vilka preferenser som är viktiga. T ex närheten till truck stop, ÅDT, eller
prioriterade sträckor.

Prioriterningen av preferenserna påverkar analysen och rankning av publika laddstationer i rapporten och går inte att ändra efter betalning.

Titta närmare på alternativen i verktyget och har du frågor får du gärna kontakta oss.

Flik 6 – Strategic network placement analysis
Innan du får tillgång till rapporterna så behöver du fylla i betalinformation.

Baserat på antal valda platser rekommenderas vilken av paketen som är relevant. Det går att öka eller minska antal platser fram till det att betalningen är genomförd.

Välj mellan att betala via kort eller faktura.
Fyll i den information som behövs.
Genomför betalningen

Har du frågor får du gärna kontakta oss.

Flik 6 – Strategic network placement analysis
I leveransen ingår en övergripande rappoprt och flera separata stations/platsrapporter 
Från den övergripande interaktiva rapporten “Station ranking and impact on existing network report  – the combined impact of the customer stations on the network.” klickar du dig vidare till respektive stations/platsrapport – Station ranking and impact on existing network report  – a single stations performance and impact on the network – exempelrapport av Strategic network placement of station report

Förutom direkt access rapporterna i verktyget får du även ett mail med en permanet länk som är delbar. Länken går till den övergripande interaktiva nätverksrapporten.

Har du frågor får du gärna kontakta oss.