Skip to content
Forest and road from above.

Analysverktyg

Regionala elektrifieringspiloter 2023

Förenklar komplexa analyser
och ger bättre underlag

The Gordian har utvecklat ett analysverktyg inför Energimyndighetens senaste utlysning inom Regionala Elektrifieringspiloter (REP) som ger stöd till investering i publikt nätverk av laddstationer för tunga vägtransporter.

Data i verktyget:

 • Publika laddstationer som tidigare fått beviljat stöd av Energimyndigheten – etablerade och under uppbyggnad.
 • Traditionella transport data – t ex ÅDT.
 • Geografisk data – t ex TEN-T nätverk, truck stop, avstånd till närmaste publik laddstation.
 • Route based transport data – Gordians exklusiva nationella och internationella godstransportdata för Sverige.

Testa alla era placeringar gratis

Gratis rapport – Subsidy criteria fulfillment analysis

Möjligt att enkelt testa ett obegränsat antal platseroch få ett analysunderlag på vilka platser som har störst möjlighet att få investeringsstöd och på vilken nivå.

Rapport – Strategic network placement analysis

I leveransen ingår en övergripande rapport och flera separata stations/platsrapporter 

Framgång med rätt underlag

Underlätta arbetet med komplex transportdata

Position marker

Analys av platsens möjlighet till investeringstöd

Få exakt årsmedelsdygnstrafik (ÅDT/AADT) vid önskad placering av en station.

Få svar om platsen har möjlighet att erhålla investeringsstöd givet Energimyndighetens kriterier. Vilken nivå på stöd vid denna plats.

Subsidy criteria fulfillment analysis (Gratis)

Analysera obegränsat antal platser. Ingår både i gratis och den fördjupande betalversionen.

Data

Analys av framtida efterfrågan på laddning

Baserat på algoritmer och Route Based Transport Data och Gordians Route Based Analysis Algorithms beräknas vilken efterfrågan det finns för laddning dvs effektbehov vid respektive plats.

Det sammanställs t ex kWh per år, peak/off-peak kWh, antal laddningar, möjlig omsättning och minsking av CO2.

Strategic network placement of station report 

Ingår i den fördjupande betalversionen. Pris baseras på antal valda platser.

Data

Analys av platsens påverkan på totala nätverket

För att kunna beräkna hur en eller flera stationers placering kompletterar hela nätverket finns redan alla existerande och publika laddstationer inlagda i verktyget. Analyser t ex:

Med en stations placering hur många mer tkm kan elektrifieras?

Strategic network placement of station report

Ingår i den fördjupande betalversionen. Pris baseras på antal valda platser.

M

Route and position

Konkurrensanalys jämfört med andra publika laddstationer

Föreslagna placering rankas i förhållande till alla publika laddstationer. Analysera vilka är era valda platser som är mest optimala, både ur ett ansöknings och ekonomiskt perspektiv?

En bonus är att i den övergripande nätverksrapporten ingår rapporter för alla publika laddstationer som tidigare har fått investeringsstöd. Samma rapporter som för era valda platser. Dvs både officiell data samt analyser baserat på Route Based Transport Data.

Station ranking and impact on existing network report

Ingår i den fördjupande betalversionen. Pris baseras på antal valda platser.

Energimyndighetens mål & kriterier

Highway and forestry.

Övergripande mål

 1. Effektiv utbyggnad av publika laddstationer så att det möter AFIR och EU:s krav samt regional behov.
 2. Maximera möjlig laddningseffekt i förhållande till investeringsstöd.

Huvudkriterier

 • Strategisk placering och utformning för att skapa ett nätverk av större laddstationer längs det av EU utpekade Ten-T-vägnätet.
 • Möjliggöra regionala transporter inom de delar av Sverige med gles utbyggnad av laddstationer för tunga vägfordon. Se prioriterade sträckor.
 • En strävan efter avstånd på högst 60 km mellan laddstationerna längs med Ten-T:s stomnät (Core) och högst 100 km mellan laddstationerna längs med Ten-T:s övergripande nät (Comprehensive).
 • Laddstationen måste vara lokaliserad inom 3 km från det av EU utpekade Ten-T-vägnätet (stomnät och övergripande nät)

Läs det fullständiga underlaget från Energimyndigheten

Traditionell trafikflödesdata vs
Route based transport data?

Varför påverkar val av analysdata?

Traditionell trafikflödesdata

Traditionella trafikflödesdata visar hur många fordon av en viss typ som passerar en punkt.

Route Based Transport Data

Route Based Transport Data tar hänsyn till var transporten startar och slutar. Vikt på fordonet, batterietstatus vid start och förbrukning under resan.

Analys med Route-based transport data ger högre precision

Gordian använder Route Based Transport Data för högre precision i dataunderlaget och därmed mer avancerade analyser som stöder strategisk nätverksplanering och analys, exempelvis:

 • Behov av laddning vid stationen, baserat på batteri status och konkurrens från andra laddstationer.
 • Optimerad placering av stationer både i nätverk och förhållande till konkurrens.

Analys & Rapporter

Påverka analysen av era platser med
era antaganden och preferenser

1. Skapa konto
& logga in


Skapa ett konto med namn och email.

2. Addera
potentiella platser


Markera valda platser. Koppla platsen till närmaste exit från TEN-T nätverket. Välj vägsträcka för koppla ÅDT-värde till analysen.
Access till Subsidy criteria fulfillment analysis (free)

3. Sätt
antaganden


I verktyget kan olika antaganden justeras. T ex SoC vid start, storlek på batteri, laddningsbeteende. Utgångspunkt är standard antaganden som används för beräkningar i lastbilssektorn.

4. Prioritera
preferenser


Prioritera och markera vilka preferenser som är viktiga. T ex närheten till truck stop, ÅDT, eller prioriterade sträckor. Det påverkar analysen och rankingen av de publika laddstationerna.

Roundabout from above.

KOnkurrens-
analys ingår

Bonus – I den fördjupande betalversionen ingår analys och rapport på alla publika laddstationer utan extra kostnad.

I analysverktyg är att alla nuvarande och kommande publika laddstationer för tung transport inlagda. Det för att kunna analysera t ex den totala nätverkseffekten samt hur era placeringar kompletterar nuvarande nätverk.

Titta på ett exempel av rapporten

Road and cars from above

Vi underlättar för framtidens elektrifierade transporter